OFERTĂ

pentru anul şcolar 2018 – 2019: 

    

 

Resurse umane:

·         Cadre didactice cu o vastă experienţă la clasă;

·         Stabilitatea cadrelor didactice la catedră (titulare ale şcolii);

·         Cadre didactice preocupate de continua formare în specialitatea alternativelor şi în domeniul psihologiei şcolare;

·         Asistenţă  logopedică si psihologica asigurate de personal calificat.

 

Resurse materiale:

·         Clase modernizate, laboratoare şcolare utilizabile, acces la internet;

·         Ambient plăcut, permiţând implicarea efectivă a elevilor în buna lui gospodărire;

·         Locaţia permite desfăşurarea cursurilor numai dimineaţa;

 

 Disciplina opţională: la alegere, din oferta şcolii.

 

Activităţi extraşcolare/extracurriculare: vizite, excursii, concursuri, organizare de serbări şcolare, proiecte şi parteneriate.

            ÎNSCRIERILE  -  se fac la secretariatul şcoli

            Relaţii suplimentare:

* la secretariatul şcolii, 

                                                * la telefon 0260-663501;

                                                * pe site-ul şcolii: www.mirsidscoala.ucoz.ro  

* pe site-ul inspectoratului scolar: http://www.isjsalaj.ro/ 

* site-ul ministerului: www.edu.ro ;

 

ÎNSCRIERILE AU ÎNCEPUT,

GRĂBIŢI-VĂ!

Vă rugăm consultaţi site-ul şcolii pentru informaţii actualizate!