STIMAȚI COLEGI,
    Vă comunicăm că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat APELUL pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studii obligatorii din învățământul gimnazial.Având în vedere importanța temei apelului,vă rugăm să informați toate cadrele didactice eligibile(care au cel puțin gradul II) în ceea ce privește lansarea apelului și să facilitați accesul egal al acestora la platforma de înscriere MONMedu(https://mon.edu.ro).